Nhiều lao động có nguy cơ bị sa thải sau tuổi 35 - Bảo Hộ Lao Động Thiên Bằng ®

Nhiều lao động có nguy cơ bị sa thải sau tuổi 35

16/02/2017 | 23:49
Nhiều lao động có nguy cơ bị sa thải sau tuổi 35

VTV.vn -Sau một thời gian dài cống hiến với mức lương và mức đóng Bảo hiểm xã hội tăng dần, những lao động ngoài 30 tuổi đứng trước nguy cơ bị những doanh nghiệp FDI đào thải.

Tình trạng chỉ sử dụng lao động trẻ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang diễn ra phổ biến. Những lao động ngoài 30 tuổi sau một thời gian dài cống hiến với mức lương và mức đóng Bảo hiểm xã hội tăng dần, họ lại đứng trước nguy cơ bị chính những doanh nghiệp này đào thải. Thay vào đó, doanh nghiệp lại liên tục tuyển lao động mới với mức lương và mức đóng Bảo hiểm xã hội thấp.

Người lao động thì muốn có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp nhưng không ít các doanh nghiệp lại chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có thể tiết kiệm được chi phí đến mức tối đa mà vẫn có đủ nguồn lực để sản xuất. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động có thể tiếp tục lao động đến tuổi nghỉ hưu cần có những chính sách cụ thể để ràng buộc các doanh nghiệp FDI sử dụng lao động một cách lâu dài.

Theo: vtv.vn


ĐẠI LÝ